Projecten

Kennis delen en toepassen in organisaties

Gezondheidscrisis

De trein van de gezondheidscrisis dendert door de rijke westerse landen en doet ook reisjes naar opkomende economien zoals India, China en Pakistan. Overgewicht. diabetes 2, reuma, darmziekten, vormen van kanker zoals prostaatkanker, hart- en vaatziekten, de lijsten van patientenorgranisaties zijn anno 2023 ellenlang. Overal waar de westerse eet- en leefwijze wordt geintroduceerd zie je alle welvaartziekten ontstaan blijkt uit The China Study van T. Colin Campbell, PHD.Gek, er lopen in Nederland als voorbeeld honderden regulier geschoolden dietisten in ziekenhuizen en daarbuiten maar hun eet- en leefadviezen hebben weinig tot geen positief effect op de gezondheidscrisis. De hoofdreden is dat hun voedingsadviezen juist voedingsmiddelen zijn waardoor veel mensen ziek zijn geworden. Hun kennis over gezond eten, drinken en leven ter voorkoming en behandeling van welvaartziekten is minimmaal. Medici zijn ook nog anno 2023 heel ver verwijderd van leefstijlgeneeskunde met alle gevolgen vandien. Patientenorganisaties staan nauw in verbinding met dietisten, medici en farmaceuten waardoor er weinig ruimte is voor de werkelijke aanpak van welvaartziekten. Gezond eten, drinken en leven komt summier voor in de Nederlandse ziekenhuizen, kindertehuizen, beschermd wonen, verpleeghuizen en andere vormen van samen leven in de gezondheidszorg. De restauratieve verzorging in vorm van eigen beheer of uitbesteding aan een cateraar staat ook nog in de kinderschoenen wat betreft gezond eten en drinken.

Gezond en echt smakelijk eten en drinken


Echt goed eten is voor iedereen en dat kan ook goed als er wordt gekozen voor in basis plantaardige voeding en soms vis. Het gaat om de praktijk van heel goed en dynamisch koken, inlandse producten, locaal, vers, biologisch bij voorkeur, seizoensgebonden, de juiste smaakmakers en meer. Dat zijn al hele goede adviezen ter voorkoming van welvaartziekten om erg smakelijk, voedend en bevredigend te eten en te drinken. Juist de Japans macrobiotische eet- en leefwijze is naast heerlijk basisvoeding gespecialiseerd in medicinaal koken bij ziekten.

 

Deze pagina is in ontwikkeling

24 januari 2023 @themacrobioticway.nl