Projecten

Kennis delen en toepassen in organisatie

Gezondheidscrisis

De trein van de gezondheidscrisis dendert door de rijke westerse landen en doet ook reisjes naar opkomende economien zoals India, China en Pakistan. Overgewicht. diabetes 2, reuma, darmziekten, vormen van kanker zoals prostaatkanker, hart- en vaatziekten, de lijsten van patientenorgranisaties zijn anno 2023 ellenlang. Overal waar de westerse eet- en leefwijze wordt geintroduceerd zie je alle welvaartziekten ontstaan blijkt uit The China Study van T. Colin Campbell, PHD.Gek, er lopen in Nederland als voorbeeld honderden regulier geschoolden dietisten in ziekenhuizen en daarbuiten maar hun eet- en leefadviezen hebben weinig tot geen positief effect op de gezondheidscrisis. De hoofdreden is dat hun voedingsadviezen juist voedingsmiddelen zijn waardoor veel mensen ziek zijn geworden. Hun kennis over gezond eten, drinken en leven ter voorkoming en behandeling van welvaartziekten is minimmaal. Medici zijn ook nog anno 2023 heel ver verwijderd van leefstijlgeneeskunde met alle gevolgen vandien. Patientenorganisaties staan nauw in verbinding met dietisten, medici en farmaceuten waardoor er weinig ruimte is voor de werkelijke aanpak van welvaartziekten. Gezond eten, drinken en leven komt summier voor in de Nederlandse ziekenhuizen, kindertehuizen, beschermd wonen, verpleeghuizen en andere vormen van samen leven in de gezondheidszorg. De restauratieve verzorging in vorm van eigen beheer of uitbesteding aan een cateraar staat ook nog in de kinderschoenen wat betreft gezond eten en drinken.

Gezond en echt smakelijk eten en drinken


Echt goed eten is voor iedereen en dat kan ook goed als er wordt gekozen voor in basis plantaardige voeding en soms vis. Het gaat om de praktijk van heel goed en dynamisch koken, inlandse producten, locaal, vers, biologisch bij voorkeur, seizoensgebonden, de juiste smaakmakers en meer. Dat zijn al hele goede adviezen ter voorkoming van welvaartziekten om erg smakelijk, voedend en bevredigend te eten en te drinken. Juist de Japans macrobiotische eet- en leefwijze is naast heerlijk basisvoeding gespecialiseerd in medicinaal koken bij ziekten.

Projecten

Om mensen van dienst te zijn in organisaties waar voeding een rol speelt zijn er veel mogelijkheden bij The Macrobiotic Way. Een vernieuwende weg kiezen voor meer echt, gezond eten en drinken ten dienste van de mens, de organisaties, de samenleving en de aarde.

Gezonde voedingsadviezen bij een restauratieve dienst in eigen beheer

Een analyse maken van 2 maanden weekmenu's is altijd een goed begin om zicht te krigen op wat men eet- en drinkt. Aan de hand van deze analyse daar waar nodig gezonde keuzes aanbrengen in de komende menu's. Dikwijls komt men ook tot betere leveranciers met een optimale kwaliteit van eten en drinken. Lokaal is er dikwijls voor organisaties goede voeding en dranken te bestellen.

Gezonde voedingsadviezen in een programma van eisen bij uitbesteding van de restauratieve dienst

Bij een aanbesteding een extra inlegvel met een programma van eisen inzake eten en drinken. Een voorbeeld zou kunnen zijn geen dierlijke zuivel maar plantaardige zuivel. Samen kijken hoe er verantwoord, gezond en smakelijk eten en drinken door de cateraar geleverd kan worden.

Personeelsontwikkeling gezondheid in organisaties

Gezondheid is een groot goed vernemen wij nogal eens en voor organisaties is het belangrijk dat mensen gezond en fit blijven. Er komt wel steeds meer aandacht voor preventie in organisaties omdat het prettig is dat mensen bijvoorbeeld op gezond gewicht zijn. Samen een programma opstellen om gezond eten en drinken onder de aandacht brengen in uw organisatie, posters in uw organisatie "Ideaal Gezond" en voor elke werknemer het boekje "Ideaal Gezond", de handige posters "Het Ideale Eetpatroon voor Gezondheid" en rekken en strekken met "Do-In".

Eet- en leefadviezen voor patiëntenorganisaties

Een andere kijk op eten, drinken en bewegen met een medicinale macrobiotische eet- en leefwijze afgestemd op een ziekte. Het is de uitdaging voor de komende jaren om chronische aandoeningen in Nederland te verkleinen, geheel onder controle te krijgen of te laten genezen. De macrobiotische eet- en leefwijze is gespecialiseerd in eet- en leefadviezen bij tal van niet diirect levensbedreigende ziekten. Samen de beste eet- en leefadviezen werkelijkheid maken zodat mensen aan de slag kunnen met hun nieuwe manier van eten, drinken en leven.

Gezond en smakelijk eten en drinken voor mensen die beschermd wonen

Best een aantal mensen wonen beschermd in wat kleinere groepen samen. Er is meestal een kleinere keuken waar gekookt wordt door medewerkers van de desbetreffende instelling. Ze doen echt hun best om eten en drinken smakelijk te maken voor hun bewoners omdat juist voor deze groep eten en drinken een belangrijk onderdeel is van de dag. Niets leukers is voor hen heerlijk en gezond eten en drinken te serveren, soms feestkoken, goede basis, uitdagend, meehelpend indien mogelijk en meer. Samen gaan wij kijken hoe wij dit realiseren en speciaal voor deze groepen wordt bij elk projectje ook met The Macrobiotic Way een aantal keren gekookt.
Kies uw project met een eerste gesprek

U heeft de stap gemaakt om aandacht te gaan besteden aan een gezondere weg in uw organisatie. Toch heeft u vragen wat nu de beste eerste stap is voor uw organisatie en dit verder te ontwikkelen. Een eerste gesprek is daar uiterst geschikt voor om samen een plan te maken met een goede vraagstelling, doelstellingen en hoe dit te realiseren binnen een bepaald termijn. Na het eerste gesprek komt er een korte beschrijving van het project. Dit is de basis om de gezondere weg op te gaan en te realiseren Het eerste gesprek en korte beschrijving van het project is gratis uitgezonderd reiskosten.

De utvoering van de projecten ligt in handen van Vincent Gerdsen, ruim 20 jaar kennis op het gebied van de macrobiotische eet- en leefwijze. Het is een tijd terug, in zijn 3 jarige opleiding Civiele Dienst in Arnhem heeft hij 1 jaar praktijkstage gedaan in de restauratieve dienst op Het Dorp Arnhem, Vredenhof Verpleeghuis Arnhem en Centraal Beheer Apeldoorn. Tijdens zijn studie aan de Hogeschool Diedenoort Wageningen THW management groothuishouden heeft hij stages gedaan bij Psychiatrisch Centrum Venray, opdracht centralisering van 3 magazijnen. Bij Hago Nederland Nijmegen stage kwailteitszorg Schoonmaakonderhoud voor 2 opdrachtgevers, tijdens het laatste studiejaar 6 maanden werkzaam bij Hago Nederland Utrecht kwaliteitszorg TNO Zeist met doorlichten van het project, probleemoplosser, kwaliteitshandboek schrijven, relatiebeheer en leiding geven aan schoonmakers. Dit met succes, door zijn werkzaamheden kwamen alle panden van TNO Zeist in handen van Hago Nederland Utrecht. Na het afstuderen 1 jaar eindverantwoordelijk voor Ecologisch Schoonmaakbedrijf Eco Clean in Utrecht. Kijk voor meer informatie over Vincent Gerdsen op de pagina about van deze website.

The Macrobiotic Way
Vincent Gerdsen
Jacob van lennepkade 340-1
1053 NJ Amsterdam
info@themacrobioticway.nl
0613303784

@themacrobioticway.nl 21 februari 2023.